Wiedza techniczna

Wiedza techniczna dotycząca podgrzewaczy przepływowych.


W podgrzewacza przepływowych istnieją grzałki dwojakiego rodzaju.


1. Grzałka pierwszego rodzaju - to grzałka gdzie woda nie ma styku z

grzałką. W rurce miedzianej fi 6 znajduje się drut oporowy i ten drut

oporowy jest zasypany proszkiem izolacyjnym, innymi słowy grzałka jest

odizolowana od wody. Tego typu grzałki są bezpiecznymi grzałkami i nie

wymagają dodatkowego uziemienia i ten typ grzałki posiadają podgrzewacze

przepływowe firmy LUG.


UWAGA!


Przy instalacji wodnej wykonanej z rury PCV - Plastyk nie muszą być uziemiane baterie wodne, dlatego że grzałka elektryczna nie ma styku z wodą a podgrzewacz przepływowy wody jest metalicznie połączony z baterią.


2. Grzałka drugiego rodzaju - to grzałka gdzie drut oporowy znajduje się

bezpośrednio w wodzie - prąd jest w wodzie i tego typu grzałka wymaga

dodatkowego uziemienia. To uziemienie jest konieczne, bo jeśli nastąpi

upalenie się przewodu zerowego, co jest bardzo częstym przypadkiem

następuje porażenie prądem. Jeśli wymóg ten jest spełniony i jest

wykonane dodatkowo uziemienie, w takim przypadku prąd zostaje

odprowadzony do ziemi przez uziom. Dodatkowy uziom dotyczy instalacji

starego typu gdzie nie ma wyłącznika przeciw porażeniowego i zasilanie

jest wykonane dwu albo trzy przewodowe i ochrona przeciwporażeniowa jest

wykonana z przewodu zerowego - czyli zerowanie. Wykonanie takiego

uziomu to koszt w granicach 350 złotych. Dlatego oferujemy do sprzedaży

podgrzewacze FIRMY LUG, gdyż podgrzewacze tego typu nie mają wymogu

dodatkowego uziemienia ze względu na grzałkę, która jest oddzielona od

wody.

UWAGA!

Przy instalacji wodnej wykonanej z rury PCV - plastyk istnieje bezsporny wymóg uziemienia wszystkich baterii w danej instalacji. Na baterii wodnej znajduje się napięcie o różnej wielkości uzależnione od jakości wody, ze względu na tą okoliczność że drut oporowy znajduje się bezpośrednio w wodzie prąd jest w wodzie i na baterii wodnej.