Sterownik cyrkulacyjny model 100

Elektroniczny sterownik przepływu ciepłej wody model 100 cyrkulacja


Elektroniczny sterownik przepływu ciepłej wody - cyrkulacja - moc 3 W

ZASTOSOWANIE: Sterownik ma zastosowanie w budynkach jednorodzinnych, wszystkich typach mieszkań z zastosowaniem ciepłej wody (cyrkulacja).Doskonale także sprawdza się przyzasilaniu ciepłej wody za pomocą paneli słonecznych.

Prawo ochronne na te nowatorskie sterowniki udzielone zostało przez Urząd Patentowy RP  

nr P.383066 

Zalety wynikające z użytkowania sterownika przepływowego:

• Sterowanie zasilaniem pompy

• Ogranicza w znacznym stopniu zużycie opału i energii elektrycznej

• Gdy woda nie jest pobierana układ cyrkulacyjny nie działa

• Sterowanie za pomocą przepływu i programu elektronicznego

• Dostosowanie cyrkulacji układu do potrzeb użytkownika

• Inteligentne sterowanie wg potrzeb użytkownika

• Oszczędność opału do 30%

 Na rysunku poniżej pokazano właściwe zamontowanie sterownika przepływowego.

 rys.1

Sterownik ten ze względu na nowatorskie rozwiązanie techniczne ma również zastosowanie w piecach jedno i dwu funkcyjnych z zasobnikiem wody ciepłej przystosowanych do cyrkulacji. Obecnie w piecach tych istnieją sterowniki czasowe, co nie daje komfortu funkcjonalnego i oszczędności. Rodzaj paliwa grzewczego nie ma znaczenia, może być węgiel, miał, gaz ropa. Zastosowanie sterownika przepływowego daje tę możliwość ze sterujemy cyrkulacją poprzez odkręcenie wody i według potrzeb kiedy chcemy korzystać z ciepłej wody mamy cyrkulację, kiedy nie korzystamy idąc do pracy, po zakupy albo w nocy układ stoi, nie ma cyrkulacji, ale jeśli chcemy korzystać z ciepłej wody to nie ma znaczenia pora i czas robimy ruch mieszaczem podnosimy do góry innymi słowy otwieramy zawór, włączamy cyrkulację i dzięki programowi elektronicznemu i przepływu sterujemy według potrzeb. Cyrkulacja w czasie pracy bardzo znacznie wychładza układ grzewczy. Zastosowanie tego sterownika ograniczy pracę cyrkulacji do minimum.

Przed pompą cyrkulacyjną albo może być za pompą zainstalowano termostat, który zbiera temperaturę z rury wodnej. Zasilanie elektryczne ze sterownika jest najpierw podłączone przez termostat do pompy cyrkulacyjnej. Tu również zastosowano następny system, który skraca czas z nastawy cykli, jeśli ciepła woda pokarze się na pompie cyrkulacyjnej to zadziała termostat i wyłączy pompę cyrkulacyjną, gdyż cel został osiągnięty. To samo działanie powtarza się również przy załączeniu, jeśli temperatura wody nie schłodzi się przy pompie cyrkulacyjnej to pompa się nie załączy. Działanie tych trzech systemów jak ręczne otwieranie wody, przepływu wody, programu elektronicznego, współpracuje z czwartym systemem czyli termostatem zainstalowanym na rurze wodnej przed pompą cyrkulacyjną, który dostosowuje czas pracy pompy do długości rur instalacji wodnej. Działanie tych trzech systemów który współpracuje z czwartym systemem ( termostatem) zaspakaja wszystkie potrzeby użytkownika, skraca czas pracy do minimum.

Działania tych czterech systemów zabezpiecza, że ciepła woda w rurach jest w każdym czasie. Schłodzenie wody w rurach spowoduje, że układ sam załączy się i dociągnie ciepłej wody.

                                                                                                                        rys.2

Linia ciągła oznacza pracę

Linia przerywana oznacza postój

Rodzaje programów


1) wciskając wyłącznik 1 2      6 cykli

2) wciskając wyłącznik 3 4      1 cykl

3) wciskając wyłącznik 1 4      2 cykle

4) wciskając wyłącznik 2 3      3 cykle

Jeden cykl oznacza prace pompy 4 min i postój pompy 4 min


Układ w nocy stał idziemy do łazienki otwieramy mieszacz i po 2 sekundach zamykamy nie puszczamy wody. Otwarcie spowodowało uruchomienie pompy cyrkulacyjnej, ta pompa będzie pracować według programu elektronicznego  4 min, po upływie 4 min pompa się wyłączy, po następnych 4 minutach pompa się załączy gdyż woda w rurach nieco się schłodziła i należy dociągnąć ciepłej wody tych cykli jest 6 w zależności jaki wybierzemy program. Dodatkowo zainstalowany termostat na rurze przed pompą cyrkulacyjną w każdym wypadku dostosowuje czas pracy pompy do długości rur instalacji wodnej jeśli woda ciepła pokaże się na pompie. W takim wypadku termostat doregulowuje czas pracy pompy z nastawy programu elektronicznego.

W czasie pracy programu istnieją różne opcje.

Pierwsza opcja użytkownik otwiera wodę podczas cyklu pracy pompki - nic się nie dzieje następuje dokończenie programu

Druga opcja użytkownik otwiera wodę podczas cyklu odpoczynku pompy - następuje przesunięcie programu od początku 6 cykli dodatkowo w zależności ile cykli wybierzemy

Trzecia opcja użytkownik otwiera wodę po upływie 3 godzin. Wtedy zachowuje się tak samo jak po nocy otwiera mieszacz na 2 sekundy i zamyka i po upływie 7 sekund ma ciepłą wodę o długości 25 metrów od pieca.

Producent przeprowadził symulację pracy pompy przy sterowniku przepływowym w domu jednorodzinnym zamieszkałym przez 4 osoby. I tak pompa cyrkulacyjna przez 1 dobę szacunkowo pracuje 30 min, w zależności od wybranego programu.